Friday 15 December 2017

समानता आर्थिक व सामाजिक हो तभी राजनीतिक समानता होगी******No comments:

Post a Comment